Balkan English

Agar Balkan

ID: 0

0


Pokretima miša upravljate kuglom

Podešavanja tastature

Povezivanje

Ako ne možete da se povežete na server, proverite da li anti-virus ili firewall blokiraju konekciju.